Kontakt   |
RSS
banner

> Podstrona-125-101

Wkłady filtracyjne - Filtry wstępne, dokładne i absolutne

    W ciągłej sprzedaży posiadamy obecnie filtry płaskie (płyty filtracyjne), kasetowe i kieszeniowe, w klasach od G-3 do F-9 (wg PN-EN-779), a także filtry absolutne w klasach H10-H14 ( zakłady spożywcze, farmaceutyczne oraz służba zdrowia). Dostępne u nas wkłady filtracyjne doskonale współpracują z centralami wentylacyjnymi większości producentów, sprawdzają się również w szafach systemów klimatyzacji precyzyjnej.

filtry_kolor
--->> Sprawdź ceny przykładowych wkładów filtracyjnych <<---

Naszym klientom dostarczamy następujące rodzaje filtrów:

MATY FILTRACYJNE


MATY FILTRACYJNE mata_szara_a

     Oferujemy włókniny syntetyczne zgodne z warunkami technicznymi wyrobów, które mogą być wykorzystywane zgodnie z normą EN 779:2002 „Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej”. W naszej wrocławskiej hurtowni wentylacyjnej Dostępne są włókniny filtracyjne w klasach od G-3 do F-5. Sprzedajemy je w rolkach, przycinamy na wymiar w arkusze albo dostarczamy jako gotowe rękawy lub kieszenie.

FILTRY PŁASKIE

FILTRY PŁASKIE FILTRY PŁASKIE

     Filtry płaskie mogą być produkowane we wszystkich klasach i rozmiarach. Te wkłady filtracyjne stosowane są przeważnie w klimakonwektorach i urządzeniach fan-coil. Wykonywane w klasach od EU-2 do F-5 (włóknina syntetyczna). Kanwą konstrukcji filtra jest ramka z drutu stalowego obszyta materiałem filtracyjnym lub ramka stalowa o grubości 20 - 25 mm z materiałem filtracyjnym wspartym na siatce wzmacniającej.

FILTRY KASETOWE

FILTRY KASETOWE FILTRY KASETOWE

    Są to z reguły filtry wstępne lub zasadnicze w centralach wentylacyjnych, szafach klimatyzacji precyzyjnej itp. Element filtracyjny z włókniny syntetycznej osadzony jest na stalowej siatce wspierającej, która tworzy w jednakowych odstępach pozaginaną powierzchnie filtracyjną. Całość znajduje się w obudowie wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej.

--->> Sprawdź ceny przykładowych wkładów filtracyjnych <<--

FILTRY KIESZENIOWE

FILTRY KIESZENIOWE FILTRY KIESZENIOWE

    Filtry kieszeniowe mogą być wykorzystane w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno jako filtry wstępne, jak i filtry zasadnicze. Konstrukcja filtra gwarantuje dużą pyłochłonność przy relatywnie niskich oporach. Medium filtracyjne zbudowane jest z poliestrowych kieszeni filtracyjnych, zapewniających dużą powierzchnię filtracji. Filtr właściwy jest wklejony i uszczelniony w ramkę wykonaną ze stali ocynkowanej. Całość jest wklejona i uszczelniona w ramce wykonanej ze stali ocynkowanej.

-->> Sprawdź ceny przykładowych wkładów filtracyjnych <<--

FILTRY ABSOLUTNE

FILTRY ABSOLUTNE FILTRY ABSOLUTNE

    Najczęściej stosowane jako filtr końcowy w pomieszczeniach czystych, w takich obszarach zastosowań jak: służba zdrowia - sale operacyjne (w tym wysokosterylne stanowiska z przepływem laminarnym), przemysł farmaceutyczny, mikroelektronika, przemysł spożywczy, lakiernie itp.

FILTRY METALOWE

FILTRY METALOWE

    Filtry metalowe przeznaczone są do wstępnego oczyszczania powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz do zatrzymywania cząsteczek tłuszczu i oparów mgły olejowej w wyciągach kuchennych. Do ich produkcji wykorzystuje się ramki stalowe lub aluminiowe, które wypełnia się tkaniną z drutu galwanizowanego, mosiężnego lub aluminiowego. Filtry specjalnego przeznaczenia mogą być zrobione ze stali nierdzewnej lub innych materiałów.

FILTRY LABIRYNTOWE

    Filtr labiryntowy zbudowany jest z układu odpowiednio ukształtowanych blach nierdzewnych. Usuwane powietrze trafia na pierwszą warstwę blach, która zmienia jego kierunek ruchu i zmniejsza jego prędkość przepływu. Umożliwia to przedostanie się powietrza pomiędzy warstwy blach i osadzenie się na nich mieszaniny wodno-tłuszczowej. Wolne od zanieczyszczeń powietrze odprowadzane jest następnie kanałami wentylacyjnymi do wyrzutni powietrza na zewnątrz obiektu, natomiast skropliny gromadzone są w specjalnym zbiorniku.

FILTRY PATRONOWE

FILTRY PATRONOWE


      Filtry patronowe stosuje się tam, gdzie z powodu braku miejsca budowane są małogabarytowe baterie filtrów. Ich pofałdowana struktura pozwala zwiększyć powierzchnię filtracyjną z zachowaniem wymiarów worka filtracyjnego.

Standardowe wymiary filtrów patronowych to:
- średnice – 125, 150, 228, 327 mm,
- długości – od 300 do 2000 mm

      Materiały filtracyjne, takie jak papier impregnowany, poliester, polipropylen itp. wykorzystywane są do produkcji filtrów patronowych. Dzięki specjalnej obróbce, zapewniają one wodo- i olejoodporność, antyelektrostatyczność, a także odporność na ścieranie.

OKAPY WENTYLACYJNE

OKAPY WENTYLACYJNE

 

    W zakładach gastronomicznych nad otwartymi urządzeniami, z których wydobywa się para, dym oraz które emitują znaczne ilości energii cieplnej do otoczenia powinny być zainstalowane okapy z wyciągiem mechanicznym (wyciągi miejscowe). Okapy wentylacyjne są niezbędnym uzupełnieniem wentylacji ogólnej. Instalacja wyciągowa z okapami kuchennymi bardzo dobrze wychwytuje oraz ogranicza rozprzestrzenianie się po całym pomieszczeniu pary wodnej, zapachów oraz ciepła wydzielającego się podczas prowadzenia obróbki termicznej produktów spożywczych. Wybór właściwego okapu wymaga uwzględnienia zróżnicowanych czynników, z których najważniejszymi są: ilość urządzeń grzewczych, rodzaj zużywanej energii, ich moc znamionowa oraz powierzchnia grzejna oraz ich ustawienie w pomieszczeniu. Istotne jest także określenie wymiarów okapów wentylacyjnych oraz natężenia strumienia powietrza usuwanego (czasami również nawiewanego) gwarantuje stworzenie na zapleczu kuchennym właściwych warunków temperaturowych i wilgotnościowych, bez nadmiernie skondensowanych zapachów. Wskazane jest, aby krawędź okapu wykraczała poza urządzenie na odległość równą 30 - 40% odległości pomiędzy górną płaszczyzną urządzenia, a płaszczyzną wlotową okapu (nie mniej jednak niż 200 mm). Jest to związane z występowaniem w pomieszczeniach zakłóceń ruchu powietrza. Istotna jest także wysokość, na której instalujemy okap wentylacyjny, ponieważ decyduje ona o ich sprawności wyciągowej. Żeby zachować prawidłowe warunki pracy przy urządzeniach grzewczych – odległość od dolnych krawędzi okapów powinna wynosić od 2 do 2,2 m. Ze względu na sposób montażu wyróżniamy okapy przyścienne oraz okapy centralne, a ze względu na sposób działania: wyciągowe oraz nawiewno – wyciągowe. W przypadku okapów wyciągowych, podciśnienie wywołane pracą wentylatorów powoduje napływanie świeżego powietrza z zewnątrz poprzez wentylację naturalną. Drugi rodzaj okapów posiada system jednoczesnego wywiewu i nawiewu powietrza. Zabezpiecza on osoby pracujące w pomieszczeniu przed silnym promieniowaniem termicznym emitowanym z pracujących urządzeń poprzez nawiew świeżego powietrza w postaci kurtyny powietrznej, nawiew boczny lub nawiew kombinowany.

Okap wentylacyjny składa się z następujących części:
- filtra bądź zestawu filtrów,
- rynienki ociekowej,
- króćca spustowego,
- zbiornika na skropliny,
- oświetlenia,
- komina,
- oraz opcjonalnie – wentylatora i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Urządzenia te możemy podzielić na:
- okapy do usuwania oparów tłuszczowych – montowane nad urządzeniami kuchennymi, które są źródłem dużej ilości energii termicznej oraz oparów tłuszczowych (frytownice, patelnie, grille, piece konwekcyjno-parowe, trzony kuchenne, itp.),
- kondensacyjne – instalowane nad urządzeniami emitującymi znaczne ilości ciepła oraz pary wodnej (np. zmywarki do naczyń).

Okapy do usuwania oparów tłuszczowych wyposażone są w specjalne filtry tłuszczowe, umożliwiające wychwytywanie tłuszczu ze strumienia wyciąganego powietrza.

      Właściciele zakładów gastronomicznych, zobowiązani są do regularnego czyszczenia (przynajmniej raz na rok) przewodów wentylacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr 121 poz. 1138). Zanieczyszczenia znajdujące się na ściankach instalacji wentylacyjnej mogą przyczynić się nie tylko do mikrobiologicznych zakażeń powietrza, ale też stać się przyczyną pożarów. Bezpieczną pracę personelu w lokalach gastronomicznych zapewnić może prawidłowo wykonany projekt. Wpływa on również pozytywnie na komfort pracy i efektywność pracowników.

txtbtm