Kontakt   |
RSS
banner

> Podstrona-210-202

Separatory i odpylacze do filtracji pyłów suchych – hurtownia wentylacyjna z Wroc�aw

Filtracja pyłów suchych

Separatory SEP-4-M

sep.jpg

Zastosowanie

   Separatory SEP-4-M służą do wstępnego oczyszczenia powietrza z grubych pyłów. Separacja odbywa się metodą inercyjną (bezwładnościową). Oddzielone pyły gromadzą się w pojemniku o pojemności 72l , który okresowo należy opróżniać.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Separator pyłów suchych SEP-4-M

Odpylacze EGO

ego.jpg           

Zastosowanie

    Odpylacze EGO stosowane są odwiórowania obrabiarek do drewna, a także do usuwania zanieczyszczeń, które powstają podczas podobnych procesów technologicznych. Skuteczność odpylania wynosi do 99,5%.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent   Karta katalogowa odpylaczy EGO.

Odpylacze STRONG

Hurtownia wentylacyjna Centrowent

Zastosowanie

    Urządzenie STRONG-1000 służy do oczyszczania powietrza z pyłów suchych, które powstają w trakcie różnych procesów produkcyjnych w przemyśle metalowym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i innych. Nie nadaje się do filtrowania pyłów wilgotnych, lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 60ºC. Dzięki automatycznie oczyszczanemu filtrowi nabojowemu z membraną teflonową cząsteczki pyłu – nawet te mniejsze niż 0,4 μm – są oddzielone na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powierza. STRONG-1000 jest wyposażony w króciec Ø160 mm do podłączenia przewodu wentylacyjnego doprowadzającego zanieczyszczone powietrze.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa odpylacza STRONG 1000.
                      

Odpylacz WE-5,5/D

we.jpg     

Zastosowanie

    Odpylacz typu WE-5,5/D przeznaczony jest do odwiórowywania obrabiarek do drewna, usuwania zanieczyszczeń powstających podczas szlifowania materiałów nieiskrzących, obróbki żeliwa, malowania proszkowego, przesypywania i paczkowania sypkich materiałów itp. Nie może pracować w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem. Nie może też być używany do usuwania związków tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nie nadaje się również do przetłaczania zanieczyszczeń żrących oraz pyłów wilgotnych, gdyż mogą one spowodować zaklejenie powierzchni filtra.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa odpylacza WE-5,5/D


Odpylacze cyklonowe — STORM

Hurtownia wentylacyjna Centrowent

Zastosowanie


    Odpylacze cyklonowe STORM służą do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami o wielkości powyżej 5 μm. Należą do grupy urządzeń podciśnieniowych. Proces odpylania zachodzi tu na zasadzie siły odśrodkowej a wytrącone pyły gromadzą się w polietylenowym worku umieszczonym pod odpylaczem. W przypadku pyłów grubych odpylacze STORM mogą pełnić funkcję filtra końcowego, Natomiast przy odpylaniu pyłów drobnych mogą pełnić funkcje filtra wstępnego, który następnie należy połączyć szeregowo z filtrem dokładnym o zbliżonym wydatku. Skuteczność odpylaczy waha się w granicach 95-99%. Odpylacze STORM są produkowane w wersji z wentylatorem (STORM-1000, STORM-2000, STORM-5000) lub bez wentylatora (STORM-1000 Soft, STORM-2000 Soft, STORM-5000 Soft). W tej drugiej wersji opory własne odpylacza musi pokonać wentylator podłączony szeregowo do końcowego urządzenia filtrowentylacyjnego.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa odpylacza cyklonowego - STORM

Zachęcamy do korzystania z usług hurtowni wentylacyjnej Centrowent.

txtbtm