Kontakt   |
RSS
banner

> Podstrona-211-202

Filtracja procesów spawalniczych - odciągi: hurtownia wentylacyjna

Stanowisko spawalnicze — ERGO-STW

ergo-stw.jpg

Zastosowanie

  Stanowiska spawalnicze ERGO-STW pełnią funkcje całkowicie wentylowanego stanowiska pracy spawacza. Służą do odciągania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami emitowanymi głównie podczas spawania metali. Ujęcie pyłów następuje w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ich emisji: od góry – przez ssawkę samonośnego ramienia odciągowego, lub od dołu – przez komorę ssącą z rusztem. Stanowisko ERGO-STW-R wymaga podłączenia instalacji wentylacyjnej wyprowadzającej odciągane powietrze na zewnątrz. Stanowisko ERGO-STW-F jest wyposażone w wbudowane urządzenie filtrowentylacyjne, a oczyszczone przez nie powietrze pozostaje w pomieszczeniu. To pozwala uniknąć dodatkowych strat ciepła w okresie zimowym.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Stanowisko spawalnicze ERGO

Urządzenie filtrowentylacyjne — MATRIX 1000

matrix1000.jpg         

Zastosowanie

    Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000 służy do oczyszczania powietrza z pyłów na ruchomych stanowiskach spawalniczych. Stosowane jest również do odsysania innych pyłów o stosunkowo niewielkiej emisji zanieczyszczeń (do 10 dm4 dziennie), pod warunkiem, że są to pyły suche, które nie stwarzają zagrożenia wybuchowego. Dzięki zastosowaniu filtra nabojowego z membraną teflonowa zostają zatrzymane bardzo drobne cząstki pyłu, nawet te mniejsze niż 0,4μm. Urządzenia MATRIX-1000 są przystosowane do zamocowania ramion ssących o średnicy 160 mm i zasięgu 2 m (ERGO-L/Z-2-R). Urządzenie MARIX-1000-1 współpracuje z jednym ramieniem ssącym, MARTIX 1000-2 współpracuje z dwoma ramionami ssącymi.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX.

Urządzenie filtrowentylacyjne — RAK

rak.jpg

Zastosowanie

     Do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na ruchomych lub stałych stanowiskach pracy stosowane są urządzenia typu RAK. Działają poprzez zasysanie zanieczyszczonego powietrza ze stanowiska pracy do urządzenia filtrowentylacyjnego za pomocą ramion odciągowych typu ERGO. W urządzeniach zapylone powietrze jest oczyszczane, a następnie powraca do przestrzeni produkcyjnej. Filtry po osiągnięciu granicznej wartości zanieczyszczenia należy wymienić na nowe. Urządzenia RAK są produkowane w wersjach przejezdnych lub naściennych.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - urządzenie filtrowentylacyjne RAK.


Urządzenie filtrowentylacyjne — UFO-N

ufo-n.jpg       

Zastosowanie

Przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jakie powstają przy rozmaitych procesach produkcyjnych. Są niezastąpione podczas usuwania pyłów suchych (bez zanieczyszczeń żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe) powstających podczas spawania i innych procesach w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych itp. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza nie powinna przekraczać 60°C. Dzięki automatycznie oczyszczanym filtrom nabojowym z membrana teflonowa cząsteczki pyłu – nawet te mniejsze od 0.4 μm – są oddzielane na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-N


Urządzenie filtrowentylacyjne — RAK-1-M-G

Hurtownia wentylacyjna Centrowent


Zastosowanie


      To urządzenie przejezdne przeznaczone do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych, które powstają na stanowiskach pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Przystosowane zostało do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalni surowców i może być używane w komorach naprawczo-przeglądowych. Obwody elektryczne mogą pracować w kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 3×500V z systemem uziemiających przewodów ochronnych “SUPO”.
Urządzenie filtrowentylacyjne nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia stwarzające zagrożenie wybuchem. Może być wyposażone w jedno ramię odciągowe typu ERGO-L (o średnicy 160mm) lub dwa ramiona odciągowe ERGO-K (średnica 125mm). Urządzenie posiada Certyfikat Zgodności nr190/2007 wystawiony przez “INOVA” Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o. o. w Lubinie.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Urządzenie filtrowentylacyjne RAK-1-M-G


Urządzenie filtrowentylacyjne — UFO-4-M/N

Hurtownia wentylacyjna Centrowent         

Zastosowanie


     Urządzenie to służy do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Sprawdza się idealnie podczas usuwania pyłów suchych (bez zanieczyszczeń żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe albo pożarowe), które powstają podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali lub podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosić może 60° C. Urządzenia są wyposażone w filtry nabojowe z membraną teflonową, która działa na zasadzie filtracji powierzchniowej, zatrzymującej nawet bardzo drobne cząsteczki pyłu o wielkości mniejszej niż 0,4μm.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent  Karta katalogowa - Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N


Urządzenie filtrowentylacyjne — SPLENDID VAC

Hurtownia wentylacyjna Centrowent

Zastosowanie


      SPLENDID VAC należy do grupy wysokopróżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczone do odciągania i filtracji rozmaitego rodzaju pyłów suchych, nieposiadających właściwości żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem. W szczególności nadaje się do odciągania dymów spawalniczych na ruchomych stanowiskach pracy. Jest idealnym rozwiązaniem odciągu dymów z uchwytów spawalniczych ze zintegrowanym systemem wyciągów. Można go tez podłączyć do masek spawalniczych z odciągiem lub innych miniaturowych odciągów stanowiskowych. Podstawowym wyposażeniem tego typu urządzeń jest turbina ssąca wysokiego podciśnienia oraz filtr nabojowy z membrana teflonowa. Dzięki temu zatrzymane są bardzo drobne cząstki pyłu, nawet te o wielkości mniejszej niż 0,4μm.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Urządzenie filtrowentylacyjne SPLENDID VAC
Hurtownia wentylacyjna Centrowent Instrukcja obsługi SPLENDID VAC

  


Urządzenie filtrowentylacyjne — DRAGON VAC

Hurtownia wentylacyjna Centrowent                          


Zastosowanie


     DRAGON VAC należy do grupy wysoko próżniowych urządzeń filtracyjnych. Służy do odciągania i filtracji lepkich pyłów spawalniczych występujących przy spawaniu blach zaolejonych lub przy używaniu znacznej ilości preparatów anytodpryskowych. Jest idealnym rozwiązaniem odciągu dymów z uchwytów spawalniczych posiadających zintegrowany system wyciągów. Można go tez podłączyć do masek spawalniczych z odciągiem lub innych miniaturowych odciągów stanowiskowych. Podstawowym wyposażeniem tego typu urządzeń jest turbina ssąca wysokiego podciśnienia oraz filtr kompaktowy wykonany na bazie wodoodpornego kartonu z włókien szklanych.

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Urządzenie filtrowentylacyjne DRAGON VAC

Polecamy korzystanie z usług hurtowni wentylacyjnej Centrowent z Wrocławia!

txtbtm