Kontakt   |
RSS
banner

> Podstrona-243-240

Taśma elastyczna Robust

 Taśma elastyczna

Szczegóły produktu
Hurtownia wentylacyjna Centrowent  Karta katalogowa
Hurtownia wentylacyjna Centrowent

Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Przeznaczenie:

Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Taśmy elastyczne stosuje się do wykonania kompensatorów i króćców elastycznych, w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w celu wyeliminowania drgań i związanych z nimi niepożądanych efektów akustycznych.

Charakterystyka użytkowa:
- Szczelność, wytrzymałość elementów
- Uniwersalność zastosowań
- Estetyka
- Łatwość montażu elementów przyłączeniowych: dla przekrojów prostokątnych - obrzeża kołnierzowe P20, P30, P40
z narożami S20, S30, S40,
- dla przekrojów kołowych: kołnierze okrągłe lub zacisk taśmą zębatą

 
Materiał:

Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Taśmy wykonywane są z elastycznego tworzywa (rodzaj tworzywa zależny od typu taśmy). Obrzeże stanowi taśma stalowa gr. 0.4 mm.

ROBUST polyester + PVC, temp. pracy (-30º do +80º)

Neo-P Glasfaster + PVC, temp. pracy (-30º do +80º)

SILIKONA Glasfaster + Silikon temp. pracy (-40º do +310º)

 
Jak zamówić?

Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Zasady oznakowania produktu TE-<C>-25

<C> - rodzaj

CR - taśma Robust szerokość 110 [mm]
AR - taśma Robust szerokość 130 [mm]
BR - taśma Robust szerokość 150 [mm]
GR - taśma Robust szerokość 165 [mm]
DR - taśma Robust szerokość 240 [mm]
AN - taśma Neo-P szerokość 130 [mm]
BN - taśma Neo-P szerokość 150 [mm]
GN - taśma Neo-P szerokość 165 [mm]
DN - taśma Neo-P szerokość 240 [mm]
DS - taśma Silikona szerokość 240 [mm]

Przykład: TE-BR-25
txtbtm