LSN stropy laminarne z filtrami absolutnymi

  LSN   stropy laminarne z filtrami absolutnymi

Przeznaczenie

     Nawiew laminarny do sal operacyjnych i sal zabiegowych,  pomieszczeń chorych po przeszczepach
     szpiku kostnego.    

     Cechy szczególne:
     - szeroki zakres wydajności,
     - prędkości nawiewu od 0,15 m/s do 0,45 mm,
     - wysokość stropu 400 mm lub 300 mm,
     - obudowa stropu z blachy kwasoodpornej,
     - nawiew przez laminaryzatory w kolorze białym
        lub kwasoodporne blachy perforowane,
     - filtry klasy H13 lub H14,
     - filtry usytuowane nad płaszczyzną nawiewną,
     - wymiana filtrów od strony pomieszczenia,
     - podłączenie kanałów na dowolnym boku,
     - możliwość podłączenia kanału od góry,
     - wbudowane oświetlenia ogólne (opcja),
     - transparentna kurtyna wokół stropu (opcja).

     Dokumentacja techniczna:  prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.