Kontakt   |
RSS
banner

> Strona-134

Klapy i zawory przeciwpożarowe – hurtownia wentylacyjna we Wrocławiu

logo Mercor

SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ MECHANICZNEJ MERCOR


Przeciwpożarowe klapy odcinające umożliwiają zachowanie odporności ogniowej całej przegrody budowlanej w czasie pożaru.

W połączeniu z wentylatorami, klapy odcinające wentylacji pożarowej (oddymiające) zapewniają skuteczne oddymianie oraz ochronę dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

Klapy przebadano w warunkach dynamicznych wg PN EN 1366-2:2001 co znaczy, że przy ich zastosowaniu można przyjąć założenie, że instalacja wentylacji i klimatyzacji, poza strefą objętą pożarem, będzie dalej pełniła swoją funkcję.

W zaleznosci od przeznaczenia klap przeciwpożarowych posiadamy następujące typy:mcr FID S, mcr FID PRO, mcr WIP, mcr DOR, mcr FS.

mcr FID S jednopłaszczyznowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej
Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Hurtownia wentylacyjna Centrowent

klasa odporności ogniowej: klapa przeciwpożarowa - 1

 • EIS90, EIS90AA, ES120, EIS120AA - w zależności od typu klapy oraz miejsca montażu

wersje wykonania:

 • odcinające - S
 • do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) - V
 • do kanałów dwu funkcyjnych (systemy mieszane) - M


przeznaczenie:

 • klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/O z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajdują się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.
 • klapy mcr FID S/V /P, mcr FID S/V p/P, mcr FID S/V /O, mcr FID S/V p/O mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie oddymiania oraz przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.
 • klapy mcr FID S/M /P, mcr FID S/M p/P, mcr FID S/M /O, mcr FID S/M p/O przeznaczone są również do zabudowy w instalacjach systemu gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje - wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne.  typy klap:
 • mcr FID S/S /P; mcr FID S/V /P; mcr FID S/M /P - klapy prostokątne bez przekładki izolacyjnej,
 • mcr FID S/S /O; mcr FID S/V /O; mcr FID S/M /O - klapy okrągłe bez przekładki izolacyjnej,
 • mcr FID S/S p/P; mcr FID S/V p/P; mcr FID S/M p/P - klapy prostokątne z przekładką izolacyjną,
 • mcr FID S/S p/O; mcr FID S/V p/O; mcr FID S/M p/O - klapy okrągłe z przekładką izolacyjną.

układy napędowe i wyzwalajace:

 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony jest w zintegrowany wyzwalacz termiczny 720C, sprężynę napędową, a także w układ dźwigniowo krzywkowy. Ten mechanizm może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Dodatkowo może zostać wyposażony w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 720C. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF lub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 720 C,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.wymiary: klapy odcinające typu mcr FID S/... /P i mcr FID S/... /O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1200mm, wysokość od 200 do 1200mm lub średnicy od 125mm do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr FID S/P wynosi: 1 m2.
Klapy odcinające typu mcr FID S/... p/P i mcr FID S/... p/O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1500mm, wysokość od 200 do 1500mm lub średnicy od 125mm do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcrFID S/... p/P wynosi: 1,8m2.
Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6990/2007
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-1491/W

Hurtownia wentylacyjna Centrowent

mcr FID PRO jednopłaszczyznowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Hurtownia wentylacyjna Centrowent

klasa odporności ogniowej: klapa przeciwpożarowa - 2

 • ES120, EIS120AA

wersje wykonania:

 • odcinające - S
 • do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) - V
 • do kanałów dwu funkcyjnych (systemy mieszane) - M

przeznaczenie:

 • przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO z wyzwalaczem termicznym służą do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, a konkretnie w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane (oznaczenie mcr FID PRO/S). Umożliwiają one zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w czasie pożaru. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajdują się w pozycji otwartej, natomiast gdy wybucha pożar następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej,
 • klapy mcr FID PRO mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej (oznaczenie mcr FID PRO/V). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.
 • przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO, stosuje się również do zabudowy w instalacjach gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje - wentylacji ogólnej i wentylacji oddymiającej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane (oznaczenie mcr FID PRO/M). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej w zależności od scenariusza pożarowego. Klapy te nie posiadają wyzwalaczy termicznych.

typy klap:

 • mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu mufowym,
 • mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu nyplowym,
 • mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu kołnierzowym.

układy napędowe i wyzwalające

 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 posiada zintegrowany wyzwalacz termiczny 720C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo krzywkowy. Może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową), wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy i siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC.
 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 720C. Może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe służące do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy.
 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia.
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF lub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 720 C,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.

wymiary: klapy typu mcr FID PRO wytwarzane są jako klapy okrągłe o średnicach od 100 mm do 200 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich na specjalne zamówienie.Aprobata Techniczna ITB: AT-15-7303/2007
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-1585/W


Hurtownia wentylacyjna Centrowent

mcr WIP wielopłaszczyznowa klapa odcinająca oraz klapa transferowa
Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Hurtownia wentylacyjna Centrowent

klasa odporności ogniowej: klapa przeciwpożarowa - 3

 • EIS60 przy zabudowie kanałowej,
 • E120 przy zabudowie bez kanałowej (klapy transferowe),
 • ES120 przy zabudowie na końcu kanału (instalacji wentylacyjnej)

wersje wykonania:

 • odcinające - S
 • transferowe - T

przeznaczenie:

 • przeciwpożarowe klapy odcinające mcr WIP z wyzwalaczem termicznym stosowane są do zabudowy w miejscu przechodzenia instalacji ogólnych przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapy te pozwalają zachować odporność ogniową przegrody budowlanej, przez którą prowadzone są przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji, przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.
 • przeciwpożarowe klapy odcinające typu mcr WIP mogą być również używane jako klapy transferowe. W takim wypadku montuje się je bez kanałów przyłączeniowych. Funkcją klap jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy są otwarte, a ich zamknięcie odbywa się automatycznie wskutek zadziałania wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego. Klapy mcr WIP, zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostają otwarte w czasie pożaru, dzięki czemu czyste powietrze może być dostarczane do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy transferowe są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru przez pionowe drogi ewakuacyjne.

typy klap:

 • mcr WIP - klapy prostokątne,
 • mcr WIP - klapy prostokątne lub z przyłączem okrągłym.

układy napędowe i wyzwalające:

 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 posiada zintegrowany wyzwalacz termiczny 720C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową), wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy i w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii: BF lub BLF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 720C produkcji BELIMO,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną typu: SFL1.90T/14 (24V AC/DC) SFL2.90T/14 (230V AC) produkcji Joventa.

wymiary: klapy odcinające typu mcr WIP są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 120 do 1000mm, wysokość od 200 do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr WIP wynosi: 1 m2 (np. klapa 1200x800). Minimalna powierzchnia klap wynosi 0,019m2.
Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6701/2005
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0939/W


Hurtownia wentylacyjna Centrowent

mcr DOR drzwiczkowa klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej
Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Hurtownia wentylacyjna Centrowent

klasa odporności ogniowej: klapa przeciwpożarowa - 4

 • EIS120AA

wersje wykonania:

 • oddymiające - wyciągowe
 • nawiewne

przeznaczenie: przeciwpożarowe klapy oddymiające mcr DOR, które nie posiadają wyzwalacza termicznego służą do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej lub oddymiającej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Mogą być one stosowane jako:

     • klapy wywiewne, którymi usuwany jest dym i gorące gazy powstające w trakcie pożaru,
     • klapy nawiewne, którymi realizowany jest stały dopływ powietrza zewnętrznego do celów oddymiania.

W czasie normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej lub przegroda klapy pozostaje zamknięta.

typy klap:

 • mcr DOR /D1 - klapy prostokątne, jednodrzwiczkowe
 • mcr DOR /D2 - klapy prostokątne, dwudrzwiczkowe

układy napędowe i wyzwalające:

 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu EM24D wyposażony w specjalny układ dźwigniowo krzywkowy, wyzwalacz elektromagnetyczny 24VDC (sterowany impulsem prądowym) oraz sprężyny napędowe umieszczone bezpośrednio na zawiasach przegrody klapy. W przypadku klapy D1 są to jedna lub dwie sprężyny w zależności od wymiarów urządzenia. W przypadku klapy D2 są to analogicznie dwie lub cztery sprężyny.

wymiary:

Klapy oddymiające typu mcr DOR są produkowane w następujących wymiarach:

 • seria D1 - klapa jednoskrzydłowa; wymiary B x H od 200x300mm do 750x1150mm
 • seria D2 - klapa dwuskrzydłowa; wymiary B x H od 400x300mm do 1150x1250m

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich ze skokiem co 1mm.


Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6523/2004
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0872/W

Hurtownia wentylacyjna Centrowent

mcr FS kurtynowa klapa transferowa
Hurtownia wentylacyjna Centrowent
Hurtownia wentylacyjna Centrowent

klasa odporności ogniowej: klapa przeciwpożarowa - 5

 • E 120

wersje wykonania:

 • z kurtyną częściowo w strumieniu powietrza,
 • z kurtyną poza strumieniem powietrza

przeznaczenie:

 • przeciwpożarowe klapy transferowe z wyzwalaczem termicznym stosowane są w przegrodach pionowych i służą do umożliwienia przepływu powietrza. Ich funkcją jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy są otwarte. Zamknięcie klap odbywa się automatycznie na skutek zadziałania wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego. Klapy transferowe mcr FS, zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostają otwarte w czasie pożaru, umożliwiając dostarczanie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy transferowe są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru przez pionowe drogi ewakuacyjne.

typy klap:

 • FS 101 kwadratowe lub prostokątne,
 • FS 201 kwadratowe lub prostokątne,
 • FS 301 okrągłe

układy napędowe i wyzwalające:

 • układem napędowym klap mcr FS są dwie sprężyny taśmowe, umieszczone po obydwu bokach klapy na jej wysokości. Zadziałanie sprężyn powodujące opadnięcie przegrody następuje na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury 720C w kasecie - mechanizmie wyzwalająco sterującym.
 • klapa może zostać uruchomiona zdalnie za pomocą wyzwalacza elektromagnetycznego typu przerwa prądowa (Uz=24 V DC lub 230 V AC)

wymiary: klapy transferowe typu mcr FS są produkowane w następujących wymiarach:

 • seria 101 - od 100x100 do 1250x1016 mm
 • seria 201 - od 100x250 do 1250x1016 mm
 • seria 301 - od D100 do D1016mm
  Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.


Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6531/2004
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0879/W

Uwaga:
Szczegółowe dane techniczne dotyczące urządzeń podane są w informatorze technicznym dostępnym na stronie internetowej www.mercor.com.pl.

txtbtm