Kontakt   |
RSS
banner

> Strona-202

Filtrowentylacja: Filtracja pyłów mokrych – hurtownia wentylacyjna

Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego — FPS

ściana wentylacyjna do malowania natryskowego

Zastosowanie

    Ściany wentylacyjne FPS przeznaczone są do wyciągu mgły, która powstaje podczas malowania natryskowego niewielkich detali.

Budowa

     Ściana FPS-1 jest jednosegmentowa, podczas gdy FPS-2 składa się z dwóch segmentów filtracyjnych. W każdym segmencie ściany znajduje się wymienny wkład filtracyjny, który zapewnia labiryntowy przepływ powietrza. Na filtrze tym, o skuteczności filtracji ok. 50 %, osadzają się cząsteczki farby. Za filtrem labiryntowym są umieszczone równolegle 3 filtry 108 włókninowe. Stanowią one drugi stopień filtracji, pozwalający osiągnąć skuteczność filtracji do 90 %. Każdy segment ściany wentylacyjnej jest zaopatrzony w króciec podłączeniowy do wentylatora, standardowo zamontowany do prawej bocznej powierzchni. Króciec można łatwo przełożyć z jednej powierzchni bocznej na drugą lub na górną powierzchnię segmentu. Wszystkie ściany posiadają dwie uchylne osłony boczne i jedną górną. Ściana FPS-1 może być montowana na stole roboczym UWT, tworząc wraz z nim uniwersalne stanowisko wentylacyjne wyposażone w ruszt odkładczy oraz stolik obrotowy. Ściany należy podłączyć do wentylatorów przeciwwybuchowych o wydajności min. 3000 m3/h na każdy segment.

Urządzenia do filtracji pyłów mokrych — HARD

urządzenie do filtracji pyłów mokrych            

Zastosowanie

   Urzadzenie filtracyjne HARD – 2000 służy do oczyszczania powietrza z pyłów lepkich oraz zanieczyszczen gazowych. Jest idealnym rozwiazaniem miedzy innymi dla:

  • filtracji aerozoli powstajacych przy procesach malowania natryskowego,
  • filtracji powietrza zanieczyszczonego drobinami tłuszczu przy wyciagach kuchennych,
  • filtracji powietrza zanieczyszczonego czastkami smarów i past przy procesach polerowania.

   Urządzenie nie posiada pojemnika gromadzącego odpady ze względu na lepki charakter pyłów. Wszelkie zanieczyszczenia zostają zatrzymane przez poszczególne filtry, które należy okresowo wymieniać. Zanieczyszczenia gazowe są pochłaniane przez złoże filtracyjne w postaci granulowanego węgla aktywnego.
HARD – 2000 nie może być stosowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ani przetłaczać zanieczyszczeń w stężeniu wybuchowym. Urządzenie jest przystosowane do zamocowania ramienia ssącego o średnicy nominalnej 200 mm.

Separator mgły olejowej — OMS-2

separator mgły olejowej

Zastosowanie

   Separator mgły olejowej OMS służy do oczyszczania powietrza z mgły olejowej, która powstaje w trakcie procesów produkcyjnych. Zalecany szczególnie do usuwania cząstek oleju z oparów cieczy chłodząco-smarujących wykorzystywanych w procesach obróbki skrawaniem (np. toczenie, frezowanie, wiercenie).
Urządzenie nie nadaje się do usuwania substancji żrących, które mogą na nie oddziaływać niekorzystnie czy związków tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Do pobrania:

Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS
Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Urządzenie do filtracji pyłów mokrych HARD
Hurtownia wentylacyjna Centrowent Karta katalogowa - Separator mgły olejowej OMS -2

txtbtm